|เข้าสู่ระบบ

รับสำเร็จ!ไอเทมโค๊ดคือ:

หมายเหตุ:

1.แต่ละไอเทมโค๊ดมีผล1ครั้ง และแต่ละตัวละครจะใช้ไอเทมโค๊ดได้เพียง1ครั้งเท่านั้น 2.หากไอเทมโค๊ดมีปัญหา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 3.กิจกรรมนี้ บริษัทGameforestขอสงวนสิทธิ์ในการเป ลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า